Poziom

Dział

Zadania z dynamiki dla gimnazjum
Dynamika jest działem fizyki, który zajmuje się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił. Podstawowymi zasadami, które należy uwzględnić przy rozwiązywaniu zadań z dynamiki są 3 zasady dynamiki Newtona. Pierwsza z nich mówi, że jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Druga: Jeżeli siły działające na ciało nie równoważą się to ciało porusza się przyspieszenie wprost proporcjonalnym do przyłożonej siły. Trzecia: Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą F to ciało B działa na ciało A siłą o tej samej wartości i kierunku ale przeciwnym zwrocie.