Poziom

Dział

Zadania z fal dla liceum




Fala mechaniczna to rozchodzące się ze stałą prędkością, przenoszące energię zaburzenie ośrodka polegające na drganiach cząsteczek ośrodka bez zmiany ich średniego położenia. Fale mechaniczne można podzielić na fale poprzeczne i fale podłużne lub też na fale kuliste i płaskie. Charakterystyczne pojęcia związane z działem to: czoło fali, długość fali impuls falowy, ośrodek, zasada Huygensa, odbicie, załamanie, dyfrakcja, interferencja, dudnienie.