Poziom

Dział

Zadania z hydrostatyki dla gimnazjum
Zadania z hydrostatyki dla liceum

Hydrostatyka to dział fizyki zajmujący się badaniem cieczy pozostających w spoczynku. Dla hydrostatyki charakterystyczne są takie hasła jak: ciśnienie, parcie, siła wyporu, prawo Pascala (ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz jest takie we wszystkich punktach cieczy) oraz prawo Archimedesa (ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci na ciężarze tyle ile waży cieczy lub gaz wyparty przez to ciało).