Poziom

Dział

Zadania z kinematyki dla gimnazjum
Zadania z kinematyki dla liceum

Kinematyka to dział fizyki, który bada właściwości ruchu ciał, pomijając ich cechy fizyczne (kształt, masę) i siły na nie działające. Podstawowe pojęcia w kinematyce to: ruchu, tor, droga, prędkość, przyspieszenie. Ruch definiuje się jako zmianę położenia ciała względem innego ciała. Dlatego mówi się że ruch jest względny. Tor ruchu to prosta lub krzywa po której odbywa się ruch, a droga to długość toru ruchu.