Poziom

Dział

Biegacz
Poziom: gimnazjum
Pytanie: Zawodnik przebył drogę 100 m w czasie 10 s. Jaka była jego średnia prędkość liczona w km/h ?

s=100m
t=10s
v[km/h]=?
v=s/t=100m/10s=10m/s=36km/h

Losowe zadania:

Podnośnik hydrauliczny Kule Okrąg Eksplozje na Marsie Przyspieszenie grawitacyjne