Poziom

Dział

Zadania z magnetyzmu dla gimnazjum
Zadania z magnetyzmu dla liceum

Terminem magnetyzm określa się zjawiska fizyczne związane z oddziaływanie pola magnetycznego. Pole magnetyczne może być wytwarzane przez prąd elektryczny oraz przez materiały magnetyczne. Pod względem własności magnetycznych ciała można podzielić na: diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki. Z magnetyzmem wiążą się takie pojęcia jak: siła Lorentza, siła elektrodynamiczna, siła samoindukcji, indukcyjność zwojnicy, indukcja magnetyczna.