Poziom

Dział

Zadania z pracy, mocy i energii dla gimnazjum
Praca, moc, energia to wydzielona część działu dynamika zajmująca się przemianami energii, zwykle mechanicznej, w otaczającym nas świecie. Praca to iloczyn skalarny siły i wektora przesunięcia. Moc to szybkość wykonywania pracy. Energia to zdolność do wykonania pracy zmagazynowana w ciele. Przy rozwiązywaniu zadań z pracy, mocy, energii przydatna jest zasada zachowania energii mechanicznej: w izolowanym układzie całkowita energia nie zmienia się.