Poziom

Dział

Dźwig budowlany
Poziom: gimnazjum
Pytanie: Wyznacz wartość pracy, którą wykona dźwig budowlany podnosząc 200 cegieł, każda o masie 4 kg, na wysokość 25 m.

m=4kg*20=800kg
s=25m
W=?
F=m*g=800kg*10N/kg=8000N
W=F*s=8000N*25m=200000J

Losowe zadania:

Benzyna Soczewki Strzykawka Prędkość samochodu Kompas